English
WiOO logo by rysiek, based on floss3 by doctormo

FWiOO dołącza do sygnatariuszy stanowiska na temat konieczności reformy prawa autorskiego w UE

None
26 sierpnia 2014

Fundacja dołączyła do sygnatariuszy stanowiska na temat konieczności reformy prawa autorskiego w Unii Europejskiej, opublikowanego przez Free Knowledge Advocacy Group EU. Harmonizacja prawa autorskiego w UE oraz zadbanie o to, by dzieła tworzone za publiczne pieniądze dostępne były do publicznego wykorzystania są postulatami istotnymi również w kontekście wolnego i otwartego oprogramowania.


Stanowisko, wypracowane przez działającą wewnątrz ruchu Wikimedia grupę działającą na rzecz wolnego dostępu do wiedzy, dotyczy trwających na szczeblu UE wstępnych prac mogących doprowadzić do reformy i harmonizacji prawa autorskiego w Unii, podkreśla konieczność zadbania o to, by utwory wytworzone za publiczne pieniądze nie były objęte autorskimi prawami majątkowymi.

Naszym zdaniem ten punkt wymaga jednak uzupełnienia o warunek dotyczący dostępności kodu źródłowego - samo prawo ponownego wykorzystania nie wystarcza w przypadku oprogramowania. Utwory będące oprogramowaniem, stworzone za publiczne pieniądze, powinny być publikowane wraz z kodem źródłowym.

: