English

Konsultacje

Pracujemy nad wspólnym stanowiskiem ws. swobodnego dostępu do wnioskowania i rozliczania grantów

Redakcja
20 lutego 2012

Podmioty uprawnione do wnioskowania o środki unijne lub krajowe w ramach różnych grantów i programów, są zmuszane przy składaniu wniosków o dofinansowanie lub podczas rozliczania projektów, do używania specyficznych funkcji oprogramowania - działają one wyłącznie w programie biurowym, wchodzącym w skład zamkniętego i własnościowego pakietu biurowego Microsoft Office.

więcej »

Konsultacje projektu stanowiska w sprawie europejskiej strategii otwartego dostępu do danych

Redakcja
14 lutego 2012

Do 16 lutego trwają internetowe konsultacje projektu stanowiska rządu w sprawie europejskiej strategii otwartego dostępu do danych. Od 23 stycznia na stronach MAiC dostępny był projekt w/w stanowiska oraz mail, pod który można było nadsyłać swoje uwagi. W ubiegłą sobotę uruchomiono również konsultacje internetowe w serwisie Mam Zdanie - nie przedłużono jednak terminu ich zakończenia. W ramach przygotowywania naszego stanowiska, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przesyłania nam uwag.

więcej »

Konsultacje do spotkania w ramach nowelizacji ustawy Prawo telekomunikacyjne...

Redakcja
10 lutego 2012

Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania zaprasza wszystkich zainteresowanych do konsultacji wewnętrznych i wyrażania opinii dotyczących projektu nowelizacji ustawy Prawo telekomunikacyjne.

więcej »

: