English

Z ostatniej chwili

Spotkanie z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty

Redakcja
18 lipca 2008

W środę, 9 lipca o godzinie 12:00, doszło do spotkania pomiędzy Członkiem Zarządu FWiOO Łukaszem Nowickim z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty, Elżbietą Leszczyńską oraz I Wicekuratorem Hanną Rajcic-Mergler. Spotkanie miało charakter merytoryczny i dotyczyło współpracy pomiędzy Kuratorium w Poznaniu a Fundacją w zakresie działań edukacji informatycznej.

więcej »

Konferencja „Locked in” at the European Parliament IT monopolies...

Redakcja
22 kwietnia 2008

17 kwietnia 2008 r. w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli odbyła się konferencja „Locked in” at the European Parliament IT monopolies, open standards, open source and EU procurement policy.

więcej »

Udział Fundacji na konferencji Granice wolności w Internecie organizowanej przez Kancelarię Prezydenta RP

Redakcja
19 marca 2010

Przedstawiciele Fundacji, na zaproszenie Szefa Kancelarii Prezydenta RP Władysława Stasiaka, wezmą udział w konferencji Granice wolności w Internecie. Odbędzie się ona 24 marca 2010 roku na Politechnice Warszawskiej.

więcej »

Zakończenie I edycji kampanii "WiOO w szkole"

Redakcja
19 września 2008

W otwierającym spotkanie przemówieniu Wicekurator Mirosław Drzazga podkreślił znaczenie wolnego i otwartego oprogramowania dla szkolnictwa. Zwrócił uwagę na aspekt ekonomiczny jego stosowania (zerowe koszty licencji). Podkreślił także, że stosowanie WiOO ma skutek istotny także z moralnego punktu widzenia, ponieważ ogranicza piractwo, które z powodu społecznego przyzwolenia wciąż jest niezwykle powszechne wśród uczniów.

więcej »

List do Premiera Tuska w sprawie stanowiska Fundacji dotyczącego projektu "Laptop dla każdego gimnazjalisty"

Redakcja
20 czerwca 2008

Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania z radością przyjęła ogłoszony przez Kancelarię Premiera Donalda Tuska projekt „Laptop dla każdego gimnazjalisty”. Żyjemy w świecie, w którym wszelkie informacje coraz częściej występują w formie cyfrowej. Jest to korzystne, ponieważ pozwala na ich znacznie szerszą dostępność. Zastosowanie wolnego i otwartego oprogramowania na komputerach dla gimnazjalistów pozwoliłoby najpełniej spełnić założenia projektu.

więcej »

Udział Fundacji w konsultacjach do projektu ustawy MSWiA

Redakcja
30 października 2009

Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych pracuje obecnie, po pierwszym czytaniu, nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Druk sejmowy nr 2110, wpłynął 18-06-2009.

więcej »

Konferencja cyberLublin

Redakcja
20 kwietnia 2010

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach projektu cyberLublin, które odbędzie się 27 kwietnia 2010 o godz. 13.00 w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji przy ulicy Bursaki 12.

więcej »

Stanowisko Fundacji w sprawie wolności Internetu

Redakcja
19 listopada 2009

W ostatnim czasie zauważalne jest wzmożone zainteresowanie aspektami wolności Internetu. Zagadnienie to jawi się jako główny temat w mediach oraz w dyskusjach prowadzonych na różnych forach społecznego dialogu. Szczególna uwaga poświęcana jest pomysłom ustawodawcy zmierzającym do ingerencji w działanie globalnej sieci oraz granicom tych pomysłów w świetle prawa, przede wszystkim w kontekście prac nad nowelizacją "ustawy hazardowej" i przygotowywaniem w jej ramach rozwiązań dotyczących prowadzenia rejestru stron i usług internetowych, które byłyby blokowane ze względu na zawarte w nich treści.

więcej »

Honorowy patronat nad konferencją Fedora and Red Hat Open Day 2008

Redakcja
22 maja 2008

Pierwszego czerwca bieżącego roku w Krakowie odbędzie się już trzecia edycja dorocznego zjazdu miłośników Fedory. Agenda obejmować będzie najróżniejsze zagadnienia związane z Projektem Fedora. Podczas konferencji będzie się można zapoznać między innymi z najnowszą wersją dystrybucji, która swą premierę miała zaledwie kilka dni temu. Gwoździem programu będzie niewątpliwie prelekcja dotycząca projektu One Laptop Per Child, która zostanie poprowadzona przez ambasadora Fedory z Niemiec, Joerga Simona.

więcej »

Powołanie Rady Ekspertów Fundacji

Redakcja
15 lipca 2008

Informujemy, że Zarząd Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania na posiedzeniu w dniu 13 czerwca br. powołał do życia Radę Ekspertów Fundacji.

więcej »

: