Z początkiem bieżącego roku ruszył nowa edycja programu SAM czyli Samodzielność Aktywność Mobilność w ramach projektu: „Mobilność osób z niepełnosprawnością”. Projekt w tej edycji skierowany jest do niepełnosprawnych kierowców a także pasażerów, którzy nie są wstanie samodzielnie przesiąść się na fotel w samochodzie. Dofinansowanie obejmuje zakup samochodu wraz z specjalistycznym oprzyrządowaniem umożliwiającym zajęcie miejsca w aucie bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego. PFRON pokrywa nawet do 80% końcowych kosztów zakupu pojazdu. Warto zatem przyjrzeć się bliżej temu projektowi.

Czy w ramach dofinansowania można kupić auto używane czy tylko nowe?

Program Samodzielność Aktywność Mobilność zakłada, że samochód nie musi być nowy. Jednak od daty jego pierwszej rejestracji do chwili podpisania umowy z PFRON nie może minąć więcej niż 72 miesiące. Co niezwykle istotne samochodu nie można nabyć od osoby prywatnej. Musi on być zakupiony od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, której przedmiotem jest handel hurtowy i detaliczny samochodami osobowymi lub naprawa samochodów osobowych. Pojazd na dzień odbioru przez beneficjenta programu SAM musi posiadać aktualny przegląd techniczny. Tym samym musi być dopuszczony do ruchu drogowego zgodnie z Ustawą Prawo o Ruchu Drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku z późniejszymi zmianami.

Jakie wymagania stawia się beneficjentom programu Samodzielność Aktywność Mobilność?

Podstawowym wymogiem jest oczywiście posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenia traktowanego na różni z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dodatkowym wymogiem jest zaświadczenie mówiące o tym, że osoba która stara się o dofinansowanie lub której opiekunem prawnym jest wnioskodawca nie jest wstanie na żadnym dystansie poruszać się bez wózka inwalidzkiego. Ponadto nie może samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu. W tej edycji programu Mobilność osób z niepełnosprawnością beneficjentami mogą zostać zatem osoby, które na co dzień są niezdolne do samodzielnej egzystencji i potrzebują stałej pomocy osób trzecich.

Istotny jest także fakt, że pojazd będący przedmiotem dofinansowanie nie może zostać sprzedany przez beneficjenta programu przed upływem 60 miesięcy od daty zakupu. Jeżeli jednak osoba niepełnosprawna lub jej opiekun dokona zbycia pojazdu to zgodnie z założeniami programy jest zobligowany do zwrotu całości lub części środków przyznanych przez PFRON. Wielkość zwrotu uzależniona jest od okresu użytkowania pojazdu i wynosi od 20% do 100%.

Dodaj komentarz