Notariusz jest zawodem zaufania publicznego. Wspiera nas w wielu sytuacjach życiowych. Nie zawsze jednak mamy pewność czy z daną sprawą zgłosić się do notariusza, a jakie sprawy zlecić prawnikowi.

Zakres prac notariusza

Wszystkie dokumenty przygotowywane przez notariusza maja charakter dokumentu urzędowego. Czynności, jakie może wykonywać notariusz zawarte są w prawie o notariacie i zalicza się do nich między innymi:

  • Spisywanie protokołów
  • Sporządzanie poświadczeń
  • Sporządzanie aktów notarialnych
  • Przygotowywanie aktów poświadczenia dziedziczenia
  • Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów
  • Przyjmowanie na przechowywanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych

i wiele innych. W obowiązku notariusza jest poinformowanie, jakie skutki prawne niesie za sobą dana czynność notarialna. Nie zdziw się, jeżeli u notariusza będziesz musiał wnieść opłatę. Jest to tak zwana taksa notarialna, która stanowi przychód kancelarii. Poza taksą notarialną, notariusze odprowadzają PCC, czyli podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od darowizn oraz kwoty do sądów rejonowych, opłaty sądowe dotyczące wypisów z ksiąg wieczystych.

Czy warto korzystać z usług notariusza? Zdecydowanie tak. Jego wsparcie przyda się w przypadku sporządzania odpisów świadectw ukończenia szkoły, aktów notarialnych związanych z zakupem mieszkania lub innych przedmiotów wartościowych. Dokument podpisany notarialnie ma moc prawną. Notariusze w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych podlegają odpowiedzialności karnej przewidzianej w kodeksie karnym. Oznacza to, że nie mogą przekraczać swoich uprawnień i działać na szkodę interesu publicznego. Notariusza obowiązuje również tajemnica służbowa, a także odpowiedzialność cywilna. Ma to zapewnić szczególną staranność podczas wykonywania przez niego obowiązków notarialnych.

Z całkowitym zakresem prac notariusza można zapoznać się w kancelarii notarialnej lub na stronie internetowej. Udając się do notariusza warto przygotować odpowiednią kwotę na realizację usługi.

Dodaj komentarz