O tym, że bez konkretnego biznesplanu nie warto otwierać biznesu wie każdy absolwent zarządzania czy studiów podyplomowych MBA. Ale czy wie o konieczności posiadania biznesplanu każdy przedsiębiorca otwierający działalność gospodarczą? W moim mniemaniu nie. Stąd tyle nieudanych przedsięwzięć, naprędce zamykanych działalności, strat zarówno w wymiarze finansowym jak i osobistym. Ponieważ rozczarowanie, to też strata. 

Od czego zacząć? Po co mi biznesplan? 

Zarówno planując otworzenie nowego biznesu, jak również wprowadzenie na rynek nowej usługi lub produktu powinniśmy oszacować zyski, straty, możliwości i szanse jak również zagrożenia. Powinniśmy zbadać rynek w kwestii zapotrzebowania na naszą ofertę jak również sprawdzić i zwalidować konkurencję. Powinniśmy wyliczyć nakład pracy, ilość niezbędnych osób, możliwości zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników a przede wszystkim czas w jakim możemy wykonać założony plan. Jak widać kamieni milowych jest wiele, bez konkretnego scentralizowania wszystkich wymienionych parametrów nie uzyskamy odpowiedzi na najważniejsze pytanie: Czy ten biznes będzie dochodowy? A przecież o dochód tutaj docelowo chodzi. 

Nie ma jednolitego dokumentu, jeżeli nie biznesplan, który z założenia odpowie nam na postawione pytanie. Nie ma branżowych poradników, a ekspertyzy zazwyczaj dotyczą jednego zagadnienia nie obejmując swym zakresem całego spektrum problemu. W konsekwencji kto, nie znając danych planowanej inwestycji rozwieje nasze wątpliwości kompleksowo? 

Biznesplan to książka, książka o naszych marzeniach. O tym, co ma być. A w skrócie można zapisać ją w następujących rozdziałach: 

  • streszczenie przedsięwzięcia
  • charakterystyka przedsiębiorstwa
  • opis oferowanego produktu lub oferowanej usługi
  • metody zarządzania przedsięwzięciem i niezbędna kadra
  • rynek popytowy i konkurencja na rynku
  • plan marketingowy i sprzedażowy
  • plan finansowo-organizacyjny.

Już wiemy jak będzie co do zasady wyglądał nasz biznesplan, warto podjąć decyzję kto zajmie się jego tworzeniem. Może to robić właściciel firmy, sam przedsiębiorca, można zlecić napisanie biznesplanu wykwalifikowanej firmie lub zlecić to pracownikowi, który dokładnie zna organizację i ma dostęp do niezbędnych danych. 

Dla kogo tworzymy biznesplan? 

W zależności od metody finansowania przedsięwzięcia odbiorcą biznesplanu może być bank, instytucja finansująca dotacją działalność lub projekt, organy samorządowe lub organy administracji rządowej. Biznesplan może być również atutem do rozmów z inwestorami lub kooperantami, celem zawarcia bilateralnych lub multilateralnych umów. W końcu biznesplan może być stworzony dla właściciela firmy, przecież to właściciel decyduje o jego wdrożeniu bądź nie. Świadomi inwestorzy, bez względu na status nie podejmują ryzyka bez fundamentu inwestycji jakim jest biznesplan. 

Dodaj komentarz