Nikogo nie trzeba przekonywać, że rękawice robocze to ważny element wyposażenia każdego pracownika, który wykonuje swoją pracę w warunkach, które wymagają ochrony indywidualnej.

Trzy kategorie podziału środków ochrony indywidualnej

Jak doskonale wszyscy wiemy, środki ochrony indywidualnej, a więc także rękawice robocze, możemy podzielić na trzy kategorie. Do kategorii pierwszej zaliczamy wszystkie rękawice robocze, które chronią nasze dłonie w podstawowym zakresie. Zazwyczaj mamy tu na myśli wodę o temperaturze nie wyższej niż pięćdziesiąt stopni Celsjusza, środki chemiczne oraz ochronę przed niewielkimi uszkodzeniami naskórka. Rękawice robocze zaliczane do drugiej kategorii mają chronić dłonie pracownika przed uszkodzeniami mechanicznymi, gorącem i zimnem oraz przed silniejszą chemią. W przeciwności do rękawic ochronnych pierwszej kategorii, muszą posiadać odpowiedni certyfikat oraz być oznaczone piktogramem wskazującym na konkretną funkcję ochroną danej rękawicy. Nie trudno się domyślić, że trzecia kategoria dotyczy wysokiego ryzyka, do którego zaliczamy trwałe uszkodzenie dłoni. Chodzi zarówno o uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, związane z wysokim bądź niskimi temperaturami, a także wywołane wysokim napięciem.

Podział rękawic roboczych ze względu na konstrukcję i właściwości ochronne

Poza kategoriami podziału rękawic roboczych ze względu na rodzaj ochrony względem wysokości ryzyka na danym stanowisku pracy oraz podczas wykonywania pracy danego rodzaju, rękawice robocze możemy podzielić także ze względu na konstrukcję. Możemy zatem wymienić następujące rodzaje rękawic:

  • Rękawice jednopalcowe
  • Rękawice trzypalcowe
  • Rękawice pięciopalcowe
  • Rękawice ze skróconymi palcami

Konstrukcja rękawic uzależniona jest właśnie ze względu na rodzaj wykonywanej pracy, tak, aby jak najbardziej ułatwić wykonywanie jej przez pracowników.

Istnieje jeszcze inny podział rękawic roboczych. Mowa tutaj o podziale ze względu na rodzaj właściwości ochronnych. Takie rękawice mogą chronić nas przed:

  • Czynnikami biologicznymi
  • Czynnikami chemicznymi
  • Czynnikami termicznymi
  • Czynnikami mechanicznymi
  • Wysokimi wibracyjnymi
  • Wysokim napięciem

W zależności od czynnika, przed jakim mają ochraniać rękawice robocze, będą wykonane z innych materiałów. W przypadku rękawic chroniących przed czynnikami mechanicznymi, materiały, które zostaną wykorzystane do ich produkcji to przede wszystkim skóra, tkaniny powlekane kauczukiem, tkaniny sztuczne wysoko odporne na wszelkiego rodzaju otarcia, rozdarcia czy przecięcia.

Dodaj komentarz