Kluczowym dokumentem, który należy dostarczyć do kancelarii, która ma nam pomóc w walce z bankiem jest umowa kredytu wraz ze wszystkimi aneksami, które jej dotyczą. Nie wymaga to szczególnej wiedzy prawniczej, jednakże, ze względu na skomplikowane słownictwo niektórych punktów dokumentu, staje się on kompletnie nieczytelny. Wiele kancelarii proponuje bezpłatną analizę umowy zawarcia kredytu oraz ubezpieczenia kredytu, w celu wynalezienia w niej konkretnych, niedozwolonych i stosowanych przez bank, kruczków prawnych. Z pomocą poradników typu https://www.krp-ks.pl/blog/co-robic-z-kredytem-we-frankach-pomoc-prawna-dla-frankowiczow/ można próbować wykonać to zadanie samodzielnie. Innym, wymaganym dokumentem jest zaświadczenie z banku o dokonanych spłatach rat kredytu. Jest to o tyle istotne, że kancelaria musi wiedzieć o jaką kwotę dla swojego klienta walczy. W tym dokumencie znaleźć się powinny informacje, takie jak kwota kredytu w PLN, wysokość raty w PLN i CHF, datę ostatecznej spłaty kredytu (w przypadku wywiązania się ze zobowiązania i wstąpieniu o odszkodowanie) oraz informacje o kursie banku (zarówno tym w dniu zawarcia umowy, jak i każdy jeden, w dniu spłaty raty) i oprocentowaniu.

Wstępna pomoc frankowiczom – trzy kroki:

  1. Wyszukanie w umowie niedozwolonych klauzul – zdarza się, że banki w momencie podpisania umowy kredytu we frankach szwajcarskich, wplotły w umowę pewne niedozwolone kruczki prawne. Wyróżnia się cztery klauzule, które nie są zgodne z prawem. Są to: klauzule dotyczące wypłaty kredytu (przeliczenie wartości umowy zgodnie z aktualnym kursem CHF, a nie tym, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy), dotyczące spłaty kredytu (ta sama sprawa, odnosząca się jednak do spłaty raty kredytu – bank przyjmuje za kurs spłaty, aktualny kurs CHF), klauzula zmiany oprocentowania (w której bank dowolnie może manipulować oprocentowaniem umowy) oraz ubezpieczenie wkładu własnego.
  2. Dokładna analiza możliwych roszczeń wraz z wyliczeniami – konieczne jest wskazanie wartości przedmiotu (w tym przypadku umowy kredytowej sporu). Z racji tego, że jest to proces dość mocno skomplikowany, a negocjacje z bankiem mogą być ciężkie, warto powierzyć wykonanie tej czynności prawnikom, którzy pomogą nam w wygraniu ewentualnej sprawy sądowej, przedstawiając rzeczowy dokument z rozliczeniami. Możliwe roszczenia szerzej opisano tutaj: https://www.krp-ks.pl/niewaznosc-kredytu-we-frankach-mozliwe-roszczenia/.
  3. Wystąpienie z roszczeniami – czas na podjęcie decyzji czy warto wystąpić z roszczeniami. W tym punkcie też należy zdać się na profesjonalną pomoc prawną, ponieważ batalia z bankiem może być długa i wyczerpująca, a prawnicy bankowi mogą wyszukać wiele kruczków prawnych, które uniemożliwią nam realizację roszczeń.

Dodaj komentarz